Ống nhòm

Kính viễn vọng

SKU #21014

Yukon 20-50x50 WA

Yukon 20-50x50 WA
Độ phóng đại có thể điều chỉnh được (20 - 50х) Rubber armor water-resistant body Detachable mechanical orientation cue Tripod mount 1/4" Low weight (only 700 g)
 
  
Ảnh sản phẩm
Đóng gói sản phẩm
Phụ kiện